20210528

Tack mamma, för dina demoner

 Varsågod, här är ännu ett kapitel från boken Tack mamma.  Jag hoppas det rör ditt hjärta.

(For the English version, scroll down and then click on previous post).Från det att jag var liten minns jag fredags- och lördagskvällar hemma hos oss med mycket glam och skratt – och senare på kvällen gråt och smärtsamma minnen som verkade flyta upp i takt med att vinflaskorna tömdes.

Du hade många tunga saker att bearbeta. Våldtäkt, felbehandling av läkare som ledde till flera år med stomi och andra trauman. Du var ung under en tid när det här med att gå till en psykolog var suspekt . Så du hanterade dina demoner genom att släppa loss dem på helgerna. Med vinet som en dörröppnare och pappa som en dörrvakt när demonerna kom ut. Han försökte slå ihjäl dem, han ville så gärna ta över din smärta.

Jag såg din smärta, jag hörde din gråt och jag visste inte vad jag skulle göra. Vad gör man som liten flicka när mamma är ledsen och det inte verkar finnas någon ände på smärtan? Jag blev en isdrottning.  Det där med gråt och starka känsloyttringar hoppade jag över. Det hade sina fördelar. Ingen kan komma åt en isdrottning. Ens om de försöker. Det är inte roligt att reta någon som inte reagerar, det är inte möjligt att sätta dit någon som struntar i dig. Jag blev osårbar och kunde med lätthet tysta provocerande personer med en kall blick.

När du väl fick professionell hjälp var den inte så professionell. Kuratorerna du pratade med var inte vuxna uppgiften. När du berättade sa de chockat att det du pratade om var svåra saker, utanför deras normala område. Jag är glad att jag hittade en psykolog som kunde hjälpa dig, åtminstone en bit på vägen. Han var lärare på en kurs jag gick på Chalmers, en kurs om ledarskap. När du drabbades av depression letade jag igenom mina gamla papper och hittade hans namn. Du gick till honom och du blev hjälpt, även om depressionen inte försvann helt, den tog bara paus. Inte ens proffsen lyckas ta död på andras demoner.

Tack för att du försökte ta hand om dem. Tack för att jag fick en anledning att vara en isdrottning under decennier. Tack till mig själv för att jag lät henne smälta undan istapp för istapp. Tack för att jag har lärt mig låta känslorna storma fram istället för att kila sig fast som tunga stenar i min kropp. Jag låter min sorg och saknad efter dig skölja över mig. Som en våg som kommer och går.  En sådan där våg som du ville skydda mig från när jag var liten.

Vågor som jag själv skyddade mig från genom att frysa dem till is. Böljor som jag nu vågar låta komma och gå. 

Jag har lärt mig att efter svall av sorg kommer lugnare vatten. Ett spegelblankt hav som glittrar av de fina minnen jag har av dig.

***

Dela gärna inlägget om du tror det kan hjälpa någon! Du får också gärna lämna en kommentar nedan med dina tankar. 

Detta var ett kapitel ur boken Tack mamma. En bok för dig som saknar.  Första kapitlet hittar du här.

Om du vill läsa alla kapitel i boken kan du skriva Tack mamma i sökfältet här på bloggen.

Om du vill ge boken till någon du tror kan hitta tröst i den, eller till dig själv, kan du köpa ett personligt signerat exemplar här.

Om du hellre vill ha en e-bok hittar du den i den vanliga bokhandeln och i tjänster som Storytel, Nextory och liknande.

Thank you, mum, for your demons

 Below you can find another chapter from the book Thank you, mum.  I hope it touches your heart.

(For the Swedish version, scroll down and then select Next post.)From my early childhood, I can remember our Friday and Saturday evenings full of laughter, fun and frolics. But as the hours passed and more wine was consumed, painful memories seemed to come flooding back and invariably resulted in tears. 

            You had so much baggage to work through; rape, mistreatment by doctors that lead to a stoma and years of other traumas. You were young during a time when visiting therapists or counsellors was not the done thing. Instead, you coped with your demons by simply letting them out at weekends. Using the wine to open the floodgate and using Dad as the gatekeeper, your demons came out to play. Dad did his best, trying to kill them off, he wanted nothing more than to take on your pain so you didn’t have to suffer.

            I saw your pain, heard your cries and had absolutely no idea what to do. What can a little girl do when her Mum is sad and there seems to be no end to the agony? I chose to become an ice princess; chose to ignore or avoid anything to do with emotional reactions or tears. It certainly had its advantages. No one can get to you if you’re an ice princess, no matter how hard they try. Teasing someone who doesn’t react is not much fun and really getting to someone who’s not bothered is impossible. I turned invincible and mastered the skill of silencing irritating people with a sharp, icy stare.

            When you eventually sought professional help, it wasn’t professional. The counsellors you talked to weren’t adequately qualified or experienced. When you told them your story, they were taken aback and said these were difficult issues, not their usual remit. I am pleased I managed to find a psychologist, who could help you to at least make a start in the right direction. He was a tutor of mine from Chalmers University and I had studied his leadership course. When you started to suffer from depression, I rifled through my old papers and found his name. You visited him and he helped you, even though the depression didn’t disappear, at least it took a break. Not even the true professionals can kill off other people’s demons.

            Thank you for trying to cope with them and manage them. Thank you for giving me a reason to be an ice princess for a couple of decades. Thank you to me for letting her melt, one icicle at a time. Thank you to me for learning how to let my emotions out instead of bottling them up and wedging them inside my body like heavy boulders. I let myself miss you, I let my grief and loss pour out and wash over me. Like a surging wave that comes and goes. The kind of wave you wanted to protect me from when I was a child. Waves I protected myself from by turning them into ice. Rolling ripples I now dare to embrace; I let them come and I let them go. 

            I have learned that, after a surge of grief, a calmer sea will follow. A tranquil, mirror-like surface, glittering with the beautiful memories I have of you.  

**

Please share this blogpost if you think it can help someone! 

This was a chapter from the book Thank you, mum. A book for those who miss someone.

To read all chapters, type Thank you Mum in the search field on this blog 

If you would like to give the book to someone you think can be soothed by it, or to yourself, you can find it on Amazon.

20210521

Tack mamma, för musiken

 Varsågod, här är ännu ett kapitel från boken Tack mamma.  Jag hoppas det rör ditt hjärta.

(For the English version, scroll down and then click on previous post).Så länge som jag kan minnas har du nynnat. Vart du än gick, vad du än gjorde så kom det melodier från dig. Melodier som spred glädje till dig själv och de du mötte.

Musik var där redan i din barndom. Morfar spelade dragspel. Han hade lärt sig själv, spelade på gehör. Kanske hade han velat att du skulle spela dragspel, men mormor köpte ett piano till dig. Du lärde dig att spela både efter noter och på gehör. Chopin var en av dina favoritkompositörer. Senare, när demensen gjorde dig orolig, lyssnade vi på Chopin du och jag. Dina fingrar rörde sig över bordet som vore det ett piano.

Vi satt ofta runt ditt piano, mamma. Du, jag, min bror och pappa. Du spelade och sjöng och vi andra sjöng med. Härliga, underbara kvällar tillsammans. Varför sitta framför en teve när man kan sitta och skapa musik och sång tillsammans?

I ett brev från dig till mig när jag var au-pair i Frankrike skrev du att du saknade det. Hösten hade kommit men du kunde inte sjunga Tidig morgon i september och Höstvisa med mig som vi brukade göra. Nu är det jag som saknar att sjunga med dig vid pianot.

Du spelade också för dina skolbarn som fick sjunga och spela teater till dina toner. Pappa, som var långt ifrån religiös, var i er ungdom tillsammans med dig i Åmots kyrka när du spelade orgel.

På äldre dar gick ni ofta på konserter. Dina tårar sprutade till Malena Ernman och ni skrattade och njöt av krutgubben Owe Thörnqvist. Musik var en källa till glädje för dig och du spred den till oss alla.

Att ta fram en spellista till din minnesstund var en känslosam uppgift. När jag lyssnade och valde nynnade jag med läppar våta av tårar.  Tack för musiken, mamma. När jag hör sånger som du tycker om vet jag att du lyssnar. Du lyssnar, sjunger, ler och låter fingrarna smeka över himmelska pianotangenter.

***

Dela gärna inlägget om du tror det kan hjälpa någon! Du får också gärna lämna en kommentar nedan med dina tankar. 

Detta var ett kapitel ur boken Tack mamma. En bok för dig som saknar.  Första kapitlet hittar du här.

Om du vill läsa alla kapitel i boken kan du skriva Tack mamma i sökfältet här på bloggen.

Om du vill ge boken till någon du tror kan hitta tröst i den, eller till dig själv, kan du köpa ett personligt signerat exemplar här.

Om du hellre vill ha en e-bok hittar du den i den vanliga bokhandeln och i tjänster som Storytel, Nextory och liknande.


Thank you, mum, for the music

 Below you can find another chapter from the book Thank you, mum.  I hope it touches your heart.

(For the Swedish version, scroll down and then select Next post.)Wherever you went, whatever you did, you brought the music with you. You were always humming a tune. Singing along to melodies. Melodies that were enjoyed, not only by you, but also by people around you.

Music was a part of your childhood. Grandpa played the accordion. He was self-taught and played music by ear. Maybe he wanted you to follow in his footsteps, but Grandma bought you a piano. You learned how to play by notes as well as by ear. Chopin was one of your favorite composers. Later on, when dementia made you uneasy, we listened to Chopin. Your fingers were moving across the table as if it were a piano.

            We often sat around your piano. You, Dad, my brother, and me. You, playing and singing, and the rest of us joining in. Such lovely, wonderful evenings together. Why stare at a TV when you can sit together and create music?

            In one of the letters, which you sent to me when I was an au-pair in France, you wrote that you missed those evenings. Fall had already arrived but you couldn't sing Tidig morgon i september (Early morning in September) or Höstvisa (Autumn Melody) with me like you had used to. Nowadays, I am the one missing our evenings by the piano.

            You often played for your kids at school, they got to sing along and set up plays whilst you filled the room with your tunes. In your younger years, Dad, who was far from religious, would come to church with you when you were playing the organ.

            Later in life, you two loved going to concerts. You'd cry while listening to Malena Erman. Laugh and enjoy cheerful old Owe Törnqvist. Music was your source of joy, and you spread it all around you.

            To set up a playlist for your memorial was truly an emotional task. Picking out songs and humming along, lips wet with tears. Thank you for the music, Mum. When I happen to hear your favorite songs, I know you're listening with me. You're listening, singing, smiling, and playing that piano up in Heaven. 

**

Please share this blogpost if you think it can help someone! 

This was a chapter from the book Thank you, mum. A book for those who miss someone.

To read all chapters, type Thank you Mum in the search field on this blog

If you would like to give the book to someone you think can be soothed by it, or to yourself, you can find it on Amazon.

20210519

How to stop arguing about household chores

 “My wife wants to wash her blouses even if she has just used them for a few hours. I want us to share the work at home evenly, but I refuse to wash clean clothes!” 

One of my lovely clients


 Why do so many argue about something as mundane as household chores and how can we avoid these often “silly” conflicts?

Let me share 3 causes for these conflicts – and how we can avoid them.

Cause of conflict number 1: A (perceived) uneven share of the workload

In many societies, women once took a larger share of the household chores while men took a bigger share of working outside of the home, bringing home an income. This has changed. In some homes women have taken a large part of the work outside of the home but this has not been compensated by the partner taking a bigger share of the work in the home.

If we feel that we take a bigger share of the load than we would like and if on top of that we feel as if what we do is taken for granted, it is easy to feel frustrated and unhappy. Then a conflict will always be just around the corner.

How to avoid it

The first step to avoid the “I take a bigger share than I want around the house, and you don’t even appreciate it” conflict, is to get the facts on the table.

Create a “what we do around the house list” together and write down what each of you do.

The content on the list is not as important as how you will feel when you have done it together. The overview is likely to lead to a common understanding and more mutual appreciation.

It is possible that you will notice that your partner does more than you are aware of, just other things than you do.  

Cause of conflict number 2: We think our way is the only right way

In the example about washing clean clothes, the wife found it a no-brainer to wash a blouse as soon as she had worn it, even if it was not visibly dirty or smelling. If not, the blouse would no be what she called “fresh”. For her partner it was equally obvious that washing blouses that were clean was a waste of time and effort and it would wear out the blouse sooner plus be bad for the environment, given the use of washing powder and electricity.

There is no right or wrong way to manage a home, but there are as many opinions about it as there are people. You may come from a home where vacuum-cleaning daily was the norm, while your partner may come from a home where the whole family cleaned together once a week.

How to avoid it

Take a look at your list and explain to each other why what is on there is important to you.

Just acknowledging that you have different habits and that there isn’t a right or a wrong way will make a big difference and the conflicts may flow away easily when you stop judging and start understanding each other.

Cause of conflict number 3: We focus more on being right than on being loving

If we get stuck arguing about what is right, we may end up punishing our partners by leaving their dirty cups on the table just to make a point. “I will not take care of your stuff, you never help me out”. Not even when it is easy to bring both yours and your partner's cup to the kitchen.

Another consequence of wanting to be right, is that we might grudgingly “give in” and do what is asked of us, but we will not do it well.

Ok, I will vacuum clean every second day then!” Then, mumbling, “But I will not vacuum clean under the sofa because there is a limit to how much I will do to fulfill your neurotic need for cleanliness.”

The two exercises above have helped you understand what is important to your partner and why. Instead of focusing on principles and being right, let's look at how to reach an agreement. 

How to avoid it

Let the one who cares the most about a particular task decide how that task should be handled.

If you care more about food than your partner does, suggest that you take lead on that one. If that means that you cook most of the time, or that you plan the cooking and then enlist the rest of the family, or that you decide to occasionally have food delivered doesn’t matter. It is all up to you.

Meanwhile your partner may be the one caring about the garden and will decide how to handle the work there.

This doesn’t mean you have to do everything you care about, but you get to decide how it will be done in your home since you care the most about it.

Finally, do some tasks just out of love.

You may think it is fine to put your dirty tea cup on the counter in the evening and clean it up the day after. If you know your partner feels good if the counter is clean when (s)he comes into the kitchen in the morning, just clean the cup immediately and put it away.

Not because it is the right way, but because you like doing things (also the ones you find silly) out of love.

20210514

Tack mamma, för alla väl levda dagar

 Varsågod, här är ännu ett kapitel från boken Tack mamma.  Jag hoppas det rör ditt hjärta.


“Om jag dör vill jag att min fru får alla mina tillgångar.”

En försäkringsagent berättade för mig att män ofta uttryckte sig så när de pratade med henne om livförsäkringar. Om jag dör. Kvinnor hon samtalade med sa oftare:

När jag dör...”

Självklart finns det också män som pratar om när de dör snarare än om de dör. Försäkringsagentens erfarenhet var inte statistiskt säkerställd på något vis. Men, vem vet. Kanske har kvinnor en närmare relation till döden, eftersom vi kan ha en nära och fysisk relation till att föda liv. 

När jag födde barn kände jag mig närmare döden än någonsin tidigare. Kanske för att det på något sätt blev tydligt hur födelse och död hänger samman. Hur nära varandra de är.

Du och jag har fötts, mamma. Du har dött. Det kommer jag också att göra. Det kommer även du som läser det här att göra. Det är på något sätt det enda vi kan vara säkra på. En dag dör vi. Det är inte en fråga om att ha tur och kanske lyckas leva för evigt. Vi kommer att dö. Vi vet inte när, vi vet inte hur. Vi vet bara att en dag blir den sista för oss i den här kroppen.

Att kämpa emot döden, att vara rädd för den, minskar värdet av alla vår levnads dagar. Det är som att gå i motvind hela tiden. I motvind på väg till ett oundvikligt nederlag. Om vi istället för att kämpa emot döden kämpar för livet, blir det medvind. Vi får vinden i ryggen och vinner varje dag vi har levt väl. Varje dag vi har fyllt med glädje, varje dag vi har lärt oss något nytt, varje dag vi har älskat.

Tack mamma, för alla väl levda dagar.

***

Dela gärna inlägget om du tror det kan hjälpa någon! Du får också gärna lämna en kommentar nedan med dina tankar. 

Detta var ett kapitel ur boken Tack mamma. En bok för dig som saknar.  Första kapitlet hittar du här.

Om du vill läsa alla kapitel i boken kan du skriva Tack mamma i sökfältet här på bloggen. 

Om du vill ge boken till någon du tror kan hitta tröst i den, eller till dig själv, kan du köpa ett personligt signerat exemplar här.

Om du hellre vill ha en e-bok hittar du den i den vanliga bokhandeln och i tjänster som Storytel, Nextory och liknande. 


Thank you, mum, for every day well lived

 Below you can find another chapter from the book Thank you, mum.  I hope it touches your heart.

(For the Swedish version, scroll up to the next post.)"If I die, I want all my assets to go to my wife."

            An insurance lawyer once told me that men often expressed themselves that way, when talking of life insurance. If I die. Women, on the other hand, more often said,

"When I die…"

Some men, obviously, talk in terms of dying as "when" rather than "if". The observation of this insurance rep was in no way scientifically supported by statistics or data. But who knows. Maybe women have a closer relationship to death since we have such a strong connection to life.

When I was giving birth, I felt closer to death than ever before. Probably because it somehow became more apparent how birth and death are so closely connected. You and I were born, Mum. You have died. I will die too. Even you, the reader, will die one day. In some ways, it's the one thing we know for certain. One day, we'll die. It's not a matter of luck, somehow managing to live forever, we will die. We don't know how or when, we just know that one day will be the last in this body of ours.

            To fight death, to fear it is stealing energy from all our days alive. Like walking in perpetual headwind towards an inevitable defeat. If instead of fighting death we were fighting for life, we'd have the wind in our sails. Every day well lived is a day well spent. Every day, we're filled with joy, every day, we've learned something new, and every day, we've loved.  

Thank you, Mum, for every day well lived. 

**

Please share this blogpost if you think it can help someone! 

This was a chapter from the book Thank you, mum. A book for those who miss someone.

To read all chapters, type Thank you Mum in the search field on this blog

If you would like to give the book to someone you think can be soothed by it, or to yourself, you can find it on Amazon.

20210507

Tack mamma, för dina sjukdomar

 Varsågod, här är ännu ett kapitel från boken Tack mamma.  Jag hoppas det rör ditt hjärta.

(For the English version, scroll down and then click on previous post).
Jag var inte där, men jag hörde att er husläkare kom hem till er när ni bodde i Nederländerna. De kom båda två för att de ville prata allvar med dig.

När ni flyttade till Nederländerna pappa och du, var du först orolig att du inte skulle kunna jobba. Vem var du, om du inte tog hand om “dina barn”, dina elever? Det tog inte lång stund förrän du blev lärare igen. Du hjälpte svenska barn som bodde i Nederländerna behålla sin svenska, du införde hemspråk i ett land som inte visste vad det var. Du körde fram och tillbaka i en trafik som var olik den trafik du var van vid. Som vanligt gav du så mycket som du bara kunde för dina elever. Jobbade utan paus.

Och nu stod du och stödde dig mot ett bord eftersom du knappt orkade stå upprätt. Du hade haft din tredje lunginflammation på kort tid och läkarna försökte få dig att förstå. De berättade för dig att om du inte saktade ned, om du inte tog bättre hand om dig skulle du dö och det snart.

“Nej då, det är ingen fara. Jag mår snart bra igen.”

Det var så du hade vuxit upp. Du hade lärt dig att det var fel att klaga. Du var rädd för att läkare skulle se på dig och säga:

“Det är inget fel på dig, du inbillar dig bara.”

Du dog hellre än att anklagas för att vara låtsassjuk.

När min fina gudson skulle döpas skrev vi lyckohälsningar. Jag vill minnas att jag skrev något om att jag önskade honom kärlek och hälsa. Jag visste ju vid det laget hur begränsade våra liv blir när vi inte har hälsan. Jag visste det inte av egen erfarenhet, jag visste det av din erfarenhet mamma. Jag minns också att jag hade en känsla av att hälsa kunde vi inte styra över. Det var därför jag önskade honom det. Resten kan vi alltid ordna själva, tänkte jag.

Nu vet jag att vi visst kan påverka vår hälsa. Vi kan inte undgå döden, men vi kan leva så hälsosamt vi kan. De flesta av oss vet vad vi behöver göra för att ta hand om oss. Det visste du också. Men du hoppade över det allra viktigaste. Grundstenen som alla andra stenar staplas på.

Du förstod aldrig att du var värd att vårda mamma. Du förstod inte att din hälsa förtjänade att tas på allvar. Du förstod inte hur värdefull du var.

Vi lär oss inte av ord. Inte ens av välformulerade sådana. Vi lär oss av erfarenheter och jag lärde mig mycket av dina. Tack mamma, för att du lärde mig att värdera min egen hälsa. Tack till mig själv för att jag har lärt mig att vi alla är värda att vårda.

Psst, du som läser det här. Det gäller dig också. Du är värdefull, du är värd att vårda. Vårda dig ömt.

***

Dela gärna inlägget om du tror det kan hjälpa någon! Du får också gärna lämna en kommentar nedan med dina tankar. 

Detta var ett kapitel ur boken Tack mamma. En bok för dig som saknar.  Första kapitlet hittar du här.

Om du vill läsa alla kapitel i boken kan du skriva Tack mamma i sökfältet här på bloggen.

Om du vill ge boken till någon du tror kan hitta tröst i den, eller till dig själv, kan du köpa ett personligt signerat exemplar här.

Om du hellre vill ha en e-bok hittar du den i den vanliga bokhandeln och i tjänster som Storytel, Nextory och liknande.


Thank you, mum, for your illnesses

 Below you can find another chapter from the book Thank you, mum.  I hope it touches your heart.

(For the Swedish version, scroll down and then select next post.)I wasn't there, but I heard about the time the doctor made a home visit to you when you lived in the Netherlands. Two doctors arrived because they wanted to talk some sense into you.

            When you and Dad moved to the Netherlands you were worried you wouldn't find a job. Who were you if you didn't care for "your children," your students? It didn't take long before you were a teacher once again. You helped Swedish kids living in The Netherlands to keep up their native language. You introduced "home language instruction" in a country, which didn't yet know what that was. As usual, you worked tirelessly for your students. Working without breaks.

            There you stood, leaning on a table for support because you could barely stand on your own. This was your third case of pneumonia within a short period of time, and the doctors had to make you see the gravity of the situation. They said that you'd die if you didn't slow down and take care of yourself.

            "No worries, I'll be back on my feet in no time." That's how you grew up. You were taught that complaining was bad. You were scared that doctors would look at you and say, "There's nothing wrong with you, it's all in your head." You'd rather die than be accused of being a hypochondriac.

            When my godson was to be baptized, we wrote well-wishes. If I remember correctly, I wished him love and health. I knew by then how limiting life can be when your health is failing you. Not from my own experience, but from your experience, Mum. I also remember feeling that our health was out of our control. That's why I wished him health, the rest we can manage ourselves, I thought.

            Today, I know that we can definitely affect our health. We can't escape death, but we can try to live as wholesome a life as possible. Most of us know how to take good care of ourselves. You knew it as well, although you skipped over the most important part. The pillar that makes the foundation. You never understood that you were worth taking care of, Mum. You never understood that your health deserved to be taken seriously. You never understood how valuable you were.

            We don't learn through theory, no matter how informative it is. We learn from experience, and I learned a whole lot from yours, Mum. Thank you, Mum, for teaching me to value my health. Thanks also to me as I have learned we're all worthy of care and attention.

            Psst, reader. The same goes for you. You are valuable, you are worth caring for.

            Make sure you look after yourself, respect yourself and give yourself some TLC. 

**

Please share this blogpost if you think it can help someone! 

This was a chapter from the book Thank you, mum. A book for those who miss someone.

To read the first chapter, go to this postTo get a notification by mail when a new chapter is posted, click here.

If you would like to give the book to someone you think can be soothed by it, or to yourself, you can find it on Amazon on any of the links below, or you can search for it on your Amazon of choice. 

Amazon in Germany

Amazon in Italy

Amazon in the Netherlands (if the price of the paperback is higher than about 17 euros, choose another market)

Amazon in Spain

Amazon in the UK

Amazon in the US

20210505

Say no to want to say yes

 Sexual concordance.

I hadn’t heard the term before I read it in an article (aptly labelled The view opener) called Closing the pleasure gap by Katherine Rowland in TIME.

Part of the article made me sad. It described that many women lose their desire for sex after getting used to unwanted or boring sex.

What a waste!

Researchers William Masters and Virginia Johnson say that the range and depth of women’s pleasure “infinitely surpasses that of a man”, yet many women “grit through it”.
Why aren’t more women enjoying sex?

This was where the term sexual concordance came in.

Sexual concordance describes the extent to which mind and body are in sync. The research showed that even if women were physically aroused, many said they were not. Meaning they didn’t allow themselves to be, maybe didn’t even feel like they were. Sad, isn’t it?

Anthropologists have found that

·       in societies where women are expected to enjoy sex as much as men do, women have regular orgasms

·       in societies where women’s sexuality is sometimes seen as impure or shameful, there are more problems with reaching orgasms and more women end up seeing sex as a chore

As always, what we think about something will impact how we experience it.

Are your thoughts about sex limited by what others may think?

We are all subject to cultural conditioning.

The first step to get rid of any limitation is awareness. 

Awareness and realizing that no matter how great something is, it can always get better.

What I really liked about the article, was the conclusion.

It is relevant for much more than sex.

The conclusion is the same as one of the corner stones I teach when I help working mums and other leaders with time management.

A woman described how she had once felt that she “should” make herself pleasing and available and be open to sex whenever her partner desired it. 

It wasn’t until she started saying:

“I don’t want to right now”, that she started wanting to at other times.

What do you need to say no to now, so you can find the desire to say yes later?