20140313

Matte i tre akter

Har matematik och berättande, eller för att uttrycka det mer modernt, storytelling, något med varandra att göra?

Att berätta historier för varandra har vi gjort sedan urminnes tider, vi har samlats runt lägereldar eller suttit i stugor och berättat för varandra.

Dan Meyer heter en matematiklärare som har tagit fasta på det här och kommit fram till att det är ett utmärkt sätt att lära ut även matematik på. Han kallar det matematik i tre akter, eller "the three acts of a mathematical story" där första akten går ut på att väcka intresset, visa problemet. Det är i akt två som vi tar reda på hur problemet kan lösas och i akt tre som vi kan se om vårt svar är korrekt.

Historiskt har matematikundervisningen koncentrerats på akt två. Hur vi löser givna problem, hur vi räknar ut olika saker.

Problemet med det sättet är att många kanske lär sig att räkna med kvadratrötter och procent men vet inte hur och när de ska använda det i vanliga livet.

Med mer fokus på akt ett, att presentera ett problem utan att ge alla detaljer och sedan låta eleverna själva komma fram till själva problemformuleringen, gör matematiken lik den verklighet vi lever i.Dan Meyer uppmanar dessutom lärare att göra detta på ett sätt som är mer nutida än texter beskrivna i en bok. Han föreslår att vi använder oss av de möjligheter som finns idag att ta kort på situationer omkring oss, att göra enkla filmer och uppmana eleverna att göra filmer där de beskriver sina svar.

Dan vänder sig till lärare, men hans TED talk på bara 11 minuter rekommenderar jag för alla, här pratar han om faran att tro att hela livet består av  lättlösta problem. Eftersom livet kan vara komplicerat är det viktigt att vi ägnar oss åt tålmodigt problemlösande.

Så, jo, det finns massor av anledningar till att vara nyfiken på matematik. Till exempel för det som Dan säger:
Matematik är intuitionens vokabulär

No comments:

Post a Comment