20131003

Är du kreativ?

Vad är en kreativ person för dig?
Kanske en konstnär? En kompositör?

Ofta används uttrycket kreativ om just konstnärer, men uttrycket har utvidgats på senare tid som forskning.se skriver om. De skriver att:
Man skulle kunna säga att kreativitet handlar om en förmåga att se ovanliga samband, att lämna gamla hjulspår och hitta nya lösningar.
Vilket stämmer väldigt bra med vad ingenjörer som jag själv sysslar med, ett yrke som ofta ses som något slags motpol till konstnärer.

Och hur är det med de som ser verkligheten helt annorlunda? De med psykologiska sjukdomssymptom som skapar egna världar? Enligt samma artikel är det också en sorts kreativitet:
En slags kreativitet är att ha så kallat "divergent tänkande" man har ett stort idéflöde, rikt på associationer. Sådana personligheter är ofta framgångsrika i kreativa yrken eller kreativa hobbies, eller är allmänt kreativa (nyfikna och öppna). De här förmågorna har också visat sig finnas i stor utsträckning hos människor som lider av vissa psykiska sjukdomar som bipolär sjukdom eller schizofreni.
Så kanske vi alla är kreativa, om vi bara vågar vidga våra vyer på vad kreativitet är och tro på våra egna "tokiga" idéer!

Passa på att uttrycka din kreativitet på Live and let Live nu på måndag! Konstnären Heike Thiede kommer att visa mystiska bilder som alla som vill kan skriva berättelser om.

Vi som arrangerar Live and let Live ser fram emot att få läsa era tankar och berättelser!

No comments:

Post a Comment