20171012

The blurb for Primam Lapidem Mittat is ready!

A blurb. I still think it is a strange, funny-sounding word. If you are wondering what blurb means and what the history of blurbs is, you can read about it in Qui sine peccato est - the blurb .

Here is it, the blurb for Primam lapidem mittat. I hope it makes you (those of you who can read Swedish) want to read it!


 Hon räckte honom papperet.  
”Det är på arniakska. Varför skulle någon ge mig ett brev på arniakska?” 

Så du orsakar hellre oskyldiga människors liv än du berättar för världen vad Kendu har gjort? Tro inte att du kommer undan. Snart kommer världen att veta. Det finns ingen återvändo Leyah Londo. Du är förlorad. 

Silaz såg upp med hopdragna ögon. 
Leyah”, sa han långsamt. ”Vad har du gjort?”  

Romanen tar oss tillbaka till Ingelrike och Arniak; två länder med ett problematiskt förflutet och en komplicerad nutid. Gisslandramat som riskerade journalisten Leyah Londos liv och förändrade allt hon trodde på är över. Men faran för hennes liv är kvar.  Kommer hotet från Ingelrike eller Arniak? Eller kanske från henne själv? 
Primam Lapidem Mittat är uppföljaren till Qui sine peccato est. Det är ännu en av Annika Rosendahls kärleksfyllda äventyrsromaner om livets viktiga frågor.


No comments:

Post a Comment