20110925

Böcker och pengar

Hej,
Bokmässan är nu avslutad för i år. Det var roligt att träffa några av er och att få prata med och träffa nya bekantskaper. Några av er kanske tittar in på Annikaslol för första gången nu?

Som vanligt har jag också ökat på det redan stora bokförrådet med några nya böcker. (Och gamla, antikvariat är roliga att fynda i.) Min man ruskar på huvudet och eftersom mängden bokhyllor i huset är ändligt kommer jag som vanligt att få välja ut några av de gamla böckerna och skänka bort dem så att jag får plats med de nya.

Jag köpte inte alla böcker jag kom hem med. Jag fick några gratis. När jag frågade en förläggare varför hon gav bort böcker svarade hon att det var hennes sätt att nå ut och att det är billigare att skänka bort böcker än att annonsera. Vi började prata om små respektive stora förlag och jag har nu lärt mig att det ofta är de små förlagen som står för bredden. Det är de som ger ut debutanter och böcker i smala genrer medan de stora förlagen, där de ekonomiska möjligheterna är större, ofta satsar på det som redan säljer bra (deckare nummer 7 i en populär serie är en ganska säker investering jämfört med en debutant). Något att tänka på för er som vill skicka in manus till förlag.

Personligen jobbar jag hellre i / med företag där vad vi gör och varför är det viktigaste och vinsten är en följd av att vi gör det bra. Inte ett självändamål som gör företaget fegt och konservativt.
  


No comments:

Post a Comment